Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego Inlea.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane jako RODO.
3. Administrator danych dokłada należytej staranności aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty i rzetelny.

Zbieranie danych osobowych


4. Kiedy dane osobowe są zbierane:
a) podczas rejestracji konta w sklepie internetowym inlea.pl - (niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO))
b) podczas zakupu bez rejestracji ( niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi zakupu bez rejestracji (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO))
c) podczas subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) (niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter.)
d) podczas korzystania z formularza kontaktowego (niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego)

5. Jakie dane jakie są zbierane:
a) podczas rejestracji konta w sklepie internetowym inlea.pl
 • imię i nazwisko
 • dane adresowe
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do konta oraz ma możliwość jego  zmiany w późniejszym czasie

b) podczas zakupu bez rejestracji: 
 • imię i nazwisko
 • dane adresowe
 • adres e-mail
 • numer telefonu
c) podczas subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter):
 • adres e-mail
d) podczas korzystania z formularza kontaktowego:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
6. Przekazanie danych osobowych do inlea.pl jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Przekazywanie danych


7. Dane osobowe klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta inlea.pl przy prowadzeniu sklepu internetowego.
a) dostawcom usług którzy przetwarzają dane na polecenie inlea.pl, są to dostawcy świadczący usługę hostingu, dostawcy świadczący usługę księgowości, dostawcy świadczący usługę marketingu
b) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, niezbędne zebrane dane osobowe Klienta administrator, czyli inlea.pl przekazuje wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora
c) w przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym inlea.pl ze sposobu płatności elektronicznych, lub karta płatniczą, niezbędne zebrane dane osobowe Klienta administrator, czyli inlea.pl przekazuje wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

8. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.

9. W przypadku skierowania żądania do inlea.pl od uprawnionych organów państwowych, w szczególności jednostek organizacyjnych Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej administrator jest zobowiązany do udostępnienia takich danych.

Przechowywanie danych


10. Zebrane dane osobowe klienta przechowywane są możliwie jak najkrócej:
a) zbierane dane dotyczące realizacji umowy sprzedaży, przechowywane są tak długo, jak to jest niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie, przez okres   odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
b) zbierane dane pozyskane jako zgoda (np. na przekazywanie biuletynu Newsletter) przechowywane są tak długo, aż zgoda zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

11. W każdej chwili Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez administratora, do ich korekty,  ich usunięcia bądź do wniesienia skargi do organu nadzorczego.